Wellcome to Costa i Llobera english blogger

THIS BLOG HAS BEEN CREATED TO BE USED WITH THE STUDENTS OF THE CEIP COSTA I LLOBERA.

2nd Cycle


 
                                 WEEK FROM 18th to 22nd MAY 
                                          4th Grade

               Aquestes activitats estan explicades i penjades al Classroom d'anglès. Ara tots ja hi sabeu entrar, per tant a partir de la setmana que vé, ja no les posarem també aquí al Blog, haureu d'anar a l 'ENGLISH CLASSROOM .OK ?😉

READING COMPREHENSION:
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/85 

DAILY ROUTINES:
   https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4th%20Grade&s=English&t=7lc8h90o78&m=n&l=gx&i=ffcoz&r=ej



                                              THURSDAY 13th  MAY 
                                                                 4 th Grade  

                               Aquesta  mateixa activitat la teniu penjada al Classroom. ( Seria convenient que ja ho féssiu d'allà, vos hi heu de començar a acostumar) 

Reading Comprehension:                                             
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4th%20Grade&s=English&t=7lc8h90o78&m=n&l=gx&i=ffcoz&r=ej



                              MONDAY 11th MAY
                                       4th Grade

( Aquestes mateixes activitats estan penjades al vostre CLASSROOM)

NEW VOCABULARY: LOOK AND LEARN THE DAILY ROUTINES




ACTIVITY BOOK: page 46 (nº 1 and 2 ), and page 48 ( nº2).



                                              THURSDAY 7th, MAY
                                      4th Grade
                                                 
Snap game:
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/time/time.htm

Reading and comprehension activities:
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/240

* Aquestes mateixes  activitats també les vos he penjades al Classroom. Podeu triar fer-les aquí, al Blog,o al Classroom 😊). 

                                  MONDAY 4th, MAY
                                                                  4th Grade
THE TIME
lOOK AND LEARN:
Aprendrem com se diuen les hores en anglès. és un poc difícil sense les activitats orals  i de feed back que fèiem a la classe, per tant només començarem a dir les hores en punt i mitges i veurem com va.  Ho tornarem fer a 5è, no vos preocupeu, però els que ho volgueu provar aquí teniu un Wallchart on vos ho explica.



IMPORTANT !!!!!👇👇
- Les hores sencreres es diu amb O'CLOCK ( one, o'clock, seven o'clock...)
- Les hores mitges  s'empra HALF PAST I llavors l'hora. ( Per tant si volem dir les 2.30h direm Half past two. ales 7.30 direm Half past seven).


PRACTICE ACTIVITIES:
Online activity:
http://www.learn-english-online.org/Lesson16/TestIt/TestTime1.htm

Fitxes interactives. (Heu de pitjar als dos l'enllaços i trobareu dues fitxes, hi heu d'escriure a damunt. En acabar pitjau FINISH i EMAIL MY ANSWER TO MY TEACHER, automàticament jo l'hauré rebuda tot d'una i les podré veure. N'heu de fer una la m'enviau, i després l'altre i també la m'enviau.👌😊:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What-s_the_time$_ed51998qh

https://www.liveworksheets.com/ya264079ku



                                                                 .......................................

                                                         THURSDAY 30th
                                                                        4th Grade

CROSSWORD KEY:
Aquí teniu les solucions del CROSSWORD de dilluns. Hi havia un parell de paraules un poc difícils per voltros , si no les heu sabut no vos preocupeu.  


COMPREHENSION ACTIVITY: 
Heu d'anar a l'enllaç, llegir el text dues vegades i fer les activitats dels apartats. Són autocorrectives.

http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/1

                             ..............................

                            MONDAY 27th APRIL

                                       4th grade.
                              PLACES ( REVIEW)
COMPLETE THE CROSSWORD
A un foli heu d'escriure el nº i la paraula en anglès corresponent . Dijous  que vé penjaré les solucions,juntament amb més activitats i ho corregirem.( Pensau a consultar el full de vocabulary que vos vaig donar de la Unit 3).
MEMORY GAME :
http://pilarinthebox.com/memory/topic/city/#scroll

LISTENING :
http://pilarinthebox.com/guess/topic/city/#scroll

LISTEN TO THIS CHANT AND REVIEW THE HOBBIES:




                          5th Grade                 
                                      ANIMALS
        ( Aquestes activitatrs les teniu penjades al Classroom, si podeu feis-les allà)

LOOK AND LEARN:

ANIMALS ACTIVITIES:
http://pilarinthebox.com/memory/topic/wild-animals/#scroll
 http://en.ver-taal.com/voc_animals9.htm
http://www.crickweb.co.uk/ks1literacy.html
http://www.eflnet.com/vocab/dictionary/farmanimalsquiz2.php
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-3517.php
https://www.learnenglishfeelgood.com/vocabulary/esl-pictures-animals2.html
https://learningapps.org/101589



                            23rd April      
                             4th GRADE
READING:                    
https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/200/reading/vals-garden1.htm
REVIEW:
http://s.mound.free.fr/skyblues67/v+ing/vingqcm.htm
      
5th and 6th Grade : A partir d'ara ja tendreu la feina penjada al CLASSROOM .  Però aquí també hi teniu l'enllaç pels que encara no hi podeu accedir:

http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/61
                   ..............................
                                   
                         ACTIVITIES 
              ( Week 20th to 24th April)

5th and 6th Grade:
 Tasks in your CLASSROOM ( go and see it)


4th Grade:
REVIEW THE PRESENT CONTINUOUS TENSE:
https://www.eslgamesplus.com/present-progressive-continuous-esl-grammar-fun-game-online/

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/forms

https://agendaweb.org/verbs/present-continuous/index.html
           

          HAPPY SPRING AND EASTER
                 4th, 5th and 6th Grades



                             

https://www.esolcourses.com/content/topics/weather/3/wordsearch2.html

1.https://www.esolcourses.com/content/topics/seasons/spring/picture-vocabulary.html
2.https://www.esolcourses.com/content/topics/seasons/spring/picture-quiz.html


https://www.primarygames.com/seasons/spring/games/word_search/

http://www.akidsheart.com/holidays/easter/eshoot/eastershoot.html

http://www.akidsheart.com/holidays/spring/wsspring.html

https://www.ego4u.com/en/chill-out/games/hangman
A n'aquest es tracta de que a cada paraula nova heu de cnviar una lletra, fins arribar a la darrera

https://www.ego4u.com/en/chill-out/games/doublets


READING COMPREHENSION:

http://www.web-esl.com/Ofelia/OfeliaShops2.htm (4th Grade)

https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/200/reading/sack-garden1.htm( 5th Grade)


http://www.web-esl.com/Story/Story1.htm ( 6th Grade)


                                                   &&&&&&&&&&&&&&&&&&


                     
                                           THURSDAY,  2nd APRIL 

Good morning!!! Més activitats pels que ja heu acabat les anteriors. Són on line i autocorrectives.

4th Grade:
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3363

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6647

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=8779

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=8013 ( Quan hi entreu heu d'anar per avall, hi ha moltes activitats)

5th Grade:
- Passar al quadern de Tallers de llengües el writing fet i corregit. Si teniu qualque foto d'aquests dies que estau a casa i teniu possibilitat d'imprimir-la l'hi podeu posar, si no, ho deixau sense.

- Quan acabeu,si voleu, podeu entrar a aquests links per repassar :

Present Tense activities ( review):
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2456
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2369
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=80
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=513


6th Grade:
 -Passar al quadern de Tallers de llengües el writing fet i corregit. Si teniu qualque foto d'aquests dies que estau a casa i teniu possibilitat d'imprimir-la l'hi podeu posar, si no, ho deixau sense.

- En acabar, si voleu, podeu entrar als següents links per repassar el Present Tense and Simple past Tense :

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3429

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=513

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2562

Reading activity ( Present tense):
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=9991


                                                              &&&&&&&

                       
                              WRITING AND REVIEW ACTIVITIES.

                                        From Monday 30th to Wednesday 1st

4th Grade:
Writing:
 Mirau el dibuix d'abaix i heu de fer una frase per cada esport a un foli, emprant  I LIKE or I DON'T LIKE, de cada dibuix. En total heu de fer fer 13 frases. ( Tirar amb arc es diu : archery)

Ex. I like playing baseball.

On line activities:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/free-time-and-hobbies

http://www.eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Quizshow/Hobbies,%20Activities%20and%20Sports%20Quiz%20Show/index.html

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/hobbies/free-time-activities-2
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/vocabulary7/sports1.htm


5th Grade
Writing activity:
Lllegiu l'escrit sobre na Rama i na Noor. A partir d'aquest model heu de fer un escrit sobre voltros però adaptats a aquest dies: Què feis, a quina hora vos aixecau, quant dinau, que feis els capvespres?...El títol: MY CONFINEMENT DAYS.
Pensau a utilitzar el Present Tense, rutines, les hores, els connectors que teniu al full que vos vaig donar ( later, then...etc.) Ja vàreu fer una expressió escrita semblant, vos en recordau?. No vos agobieu, i feis el que pogueu. Basten 4 retxes amb ordinador. Si teniu cap dubte m'enviau un e-mail.
El podeu escriure i  enviar directament al meu correu ( joanamorell@cpcostaillobera.net),de la mateixa manera que ho feis quan enviau feines a na Margalida. La corregiré i la vos tornaré enviar. Au ,go on !! 😀








6th Grade
Ja teniu la feina enviada per mail i teniu les instruccions allà. Recordau que en haver-la acabada l'heu de penjar al meu Drive per la correcció.



                                                 &&&&&&&&&&&&&
Wednesday 25th

  LISTENING
HI, vos he posat una activitat més perquè aneu fent, no vos agobieu. És un dictat, el podeu escoltar tantes vegades com volgueu, i aturar-lo quan ho trobeu necessari, cadascú que vagi al seu ritme. Les paraules que heu de completar estan escrites a d'alt de l'activitat. Després hi ha per fer l'autocorrecció. Go on!👂💪
4th grade
http://www.adelescorner.org/listening/at_the_beach/beach.html
   5th grade                       
http://www.adelescorner.org/listening/my_day/my_day_1.html

6th grade
http://www.adelescorner.org/listening/my_weekend/my_weekend.html

                                                                       &&&&&&&

                                 
                                           NEW ACTIVITIES

PLAY THE GAME "PASAPALABRA" IN ENGLISH:
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_bizpills/ROSCO/5/juego.html 


4th Grade
Activity book 4:
Space explorers: pages 44 ( activities 3 and 4) and 45 ( activity 3)

Vocabulary and grammar
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/prepositions-place
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/free-time-1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/free-time-2

Comprehension activity ( És un listening, pensau que per escoltar-lo heu de clicar damunt l'altaveu, llavors heu de fer totes les activitats)
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/260

5th Grade
Vocabulary and grammar
https://www.quia.com/quiz/1838992.html?AP_rand=1373235491
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1274
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2920
https://www.grammar.cl/Games/There_is_There_are.htm

Comprehension activity: ( És un listening, pensau que per escoltar-lo heu de clicar damunt l'altaveu, llavors heu de fer totes les activitats)
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/300

6th grade
Activity book 6:
- Trotters' tour: pages 49 ( Activity 2) and 50 ( Activities 2 and 3)

Vocabulay and grammar ( activities on line):
https://conteni2.educarex.es/mats/17323/contenido/
https://conteni2.educarex.es/mats/17322/contenido/
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5837
https://www.englishclub.com/esl-games/grammar/jumbled-tenses-past-simple-2.htm

Comprehension activity:
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/6





                                      ACTIVITIES 
        (  FROM 16th TO 20th of MARCH )

 4th Grade
vocabulay and grammar:
https://www.gamestolearnenglish.com/falling-english/
https://www.gamestolearnenglish.com/phrase-maker/
https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/
https://www.gamestolearnenglish.com/falling-english/
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/hobbies/free-time-activities-1
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/707
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/708

Comprehension activity:
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/469


5th Grade
Vocabulary and grammar:
https://www.esolcourses.com/content/topics/transport/memory.html
http://esl.fis.edu/vocab/q21/body_r.htm
https://agendaweb.org/exercises/grammar/any-some-quiz-2https://agendaweb.org/exercises/grammar/there-is-there-are.htm
http://elovivo.com/introenglish/en/intro_english/lessons_wordlist/basic_english_lesson_08/lesson08a_ex.html
http://www.english-room.com/grammar/thereis_thereare.htm
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-9437.php
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/664
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/667

Comprehension activity:
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/496

6th Grade
Past tense:
https://agendaweb.org/exercises/verbs/irregular-past-1.htm
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/irregular-affirmative-forms-quiz-2
https://agendaweb.org/exercises/verbs/irregular-past-4.htmhttps://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/negative-irregular-forms
http://www.adelescorner.org/grammar/past_tense/past_tense_negative.html
http://elovivo.com/introenglish/en/intro_english/lessons_wordlist/basic_english_lesson_12/lesson12b_ex.html
https://www.grammar.cl/Games/Short_Answers_Past.htm
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/774
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/777

Comprehension activities:
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/41
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/27


                         

                   ORDINAL NUMBERS ( 5th grade)

 http://www.softschools.com/math/ordinal_numbers/games/

http://www.esolcourses.com/uk-english/beginners-course/unit-3/ordinal-numbers-1-to-12/ordinal-numbers-1-12-picture-quiz.html 


http://www.primarygames.com/squigly/question3.htm 


                                            ......................................


               
                                  DESCRIBING PEOPLE( 4th grade)

http://www.learningchocolate.com/content/appearance

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/face-match

https://elt.oup.com/student/trig/grammar1/grammar1_u01/?cc=global&selLanguage=en 

http://www.angles365.com/classroom/c5descriptions.htm


                                                                     New words


                                                 ................................................................
 


                                                       RECIPES


http://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/order-the-sentences/banana-milkshake




                                             ..................................................................


                                  Likes & dislikes ( year 4)



http://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/and-dont

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/vocabulary7/sports1.htm

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/archived-word-games/make-the-sentences/likes-and-dislikes



                                                            &&&&&&&&&

          THERE ARE SOME / THERE ISN'T ANY...(5 th grade)


 https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_03_012e?cc=global&selLanguage=en

 https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-116171.php

 https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-there-is-there-are.php

 https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/there_is_there_are2.htm

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/there_is_there_are.htm                

                         &&&&&&&&&&&
                 
  LET'S SING TOGHETER : LEMON                  TREE !!!...♬♫♪♩









LEARN AND PRACTICE
                   WHAT TIME IS IT?





http://www.primarygames.com/time/question4.htm

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/time


http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1648

http://esl.fis.edu/vocab/q21/time_r.htm

http://www.ictgames.com/mobilePage/hickoryDickory/

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-28349.php

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/time/time-1





                   NEW VOCABULARY: ANIMALS ( 5th grade) 
          

http://en.ver-taal.com/voc_animals5.htm

http://en.ver-taal.com/voc_animals11.htm

http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=372

https://learningapps.org/101589

http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/whoami.htm

http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/whoami.htm
                                   

                       

                                        PAST TENSE GAMES


https://matchthememory.com/irregularverbs

http://www.eslgamesplus.com/irregular-verbs-interactive-hangman-game-for-esl-grammar/

https://www.mes-games.com/weather.ph

https://www.gamestolearnenglish.com/past-tense-game/

https://www.englishclub.com/esl-games/grammar/jumbled-tenses-past-simple-1.htm

https://www.esolcourses.com/content/exercises/wordmatch/6/wordmatch.html

            PAST TENSE ACTIVITIES


https://agendaweb.org/exercises/verbs/irregular-past-1.htm

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular-d-ed-ied.htm

 https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_negation_sentences.htm

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4920



                                               JOBS




https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/category/topics/jobs

https://www.eslgamesplus.com/jobs-vocabulary-memory-game-for-esl-efl-learning/

                                          
                                            WAS /WERE


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11000435/helvia/aula/archivos/_35/html/122/BUGS5/files/bugs_cd5.htm

http://www.agendaweb.org/verbs/tobe-past-simple/index.html

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?03

http://www.eflnet.com/grammar/tobepast.php

ttps://www.usingenglish.com/quizzes/77.html

http://speakspeak.com/english-grammar-exercises/elementary/the-verb-be


                                               PLACES


http://www.agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-2

http://www.esolcourses.com/content/topics/shops/matching/shops-match1.html

http://www.vocabulary.cl/Games/Places_City.htm

https://learningapps.org/111511 http://www.my-english.edu.pl/index.php?id=55

http://www.esolcourses.com/content/topics/about-town/city-words-wordmatch.html



Some activities to practise...


ADJECTIVES

http://www.agendaweb.org/exercises/grammar/adjectives-1/index.html

http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/adjectives1/adjectives1.htm
http://www.montsemorales.com/vocabulario/Adjectivoppos2.htm  http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2571

PAST TENSE (REGULAR VERBS)

http://www.agendaweb.org/verbs/past-simple-regular/index.htm

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_ed.htm

http://www.montsemorales.com/gramatica/PastSimRegPdc.htm

http://www.web-esl.com/concentration/F_Memory.htm

http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=324

GIVING DIRECTIONS AND PLACES:

http://www.freddiesville.com/games/directions-and-places-memory-game/
 http://www.agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-1
http://www.agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-3  http://learningapps.org/111511
http://www.my-english.edu.pl/index.php?id=55 
http://www.agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/place-2 


 THERE'S/ THERE ARE

http://www.agendaweb.org/grammar/there-is-there-are/index.html
http://www.carmenlu.com/first/grammar/thereis1_2.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/confusing_words/some_any.htm
http://www.english-4u.de/some_any_ex3.htm
   ..........................................................
     
 http://englishinteractive.net/images/english-games-button.gif     

Places to live:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/places-live

Trolley Dash:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/trolley-dash
 Job's game:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/job-mixer
Magic monkey:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/magic-monkey
Clean and green:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/clean-and-green
Toys:
 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/toys-2

 .....................................................................................................................................

  REMEMBER!!:



http://www.agendaweb.org/exercises/grammar/comparison/comparison-write-1

http://s.mound.free.fr/skyblues67/comparing/trig&family1.htm






Some activities to practise:

 DESCRIBING PEOPLE

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/face-match

https://elt.oup.com/student/trig/grammar1/grammar1_u01/?cc=global&selLanguage=en 

http://www.angles365.com/classroom/c5descriptions.htm





 COMPARATIVES AND SUPERLATIVES


http://www.angles365.com/classroom/fitxers/5e/Game17.swf 

 http://web.archive.org/web/20050210071114/http://www.englishoutlook.com/Focus/spelling/sup1.html

http://www.agendaweb.org/exercises/grammar/comparison/comparatives-1 


http://www.agendaweb.org/exercises/grammar/comparison/comparison-match 

 http://s.mound.free.fr/skyblues67/comparing/trig&family2.htm


 ORDINAL NUMBERS:


 http://www.softschools.com/math/ordinal_numbers/games/

http://www.esolcourses.com/uk-english/beginners-course/unit-3/ordinal-numbers-1-to-12/ordinal-numbers-1-12-picture-quiz.html 

http://www.primarygames.com/squigly/question3.htm 

http://michel.barbot.pagesperso-orange.fr/hotpot/fig_numbers/ord1.htm 



PRESENT CONTINUOUS TENSE:


http://www.agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous.htm

http://enjoyenglish.free.fr/english/college/ing6/pages/ing1.htm

http://www.english4all.pro.br/students/exercises/L1/whataretheydoing.htm 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/present_progressive_statements_contracted.htm